Files in this item

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudom.-Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogikar helybenhagyásával 1871 évi december hó 15-én déli 12 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát Biró János ..
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudom.-Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogikar helybenhagyásával 1871 évi december hó 15-én déli 12 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát Biró János ..
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudom.-Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogikar helybenhagyásával 1871 évi december hó 15-én déli 12 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát Biró János ..