Files in this item

Az 1843-dik év mártius hó 6-kán szabad királyi Eperjes városában ... Csik-Szentkirályi és Kransznohorkai gróf Andrásy György főispán ... elnöksége alatt folytatva tartatott közgyülésen ... és az 1843-dik év aprilis hó 26-kán ... tartott közgyülés alkalmával hitelesitett jegyzőkönyvnek részes kiirása ..
Az 1843-dik év mártius hó 6-kán szabad királyi Eperjes városában ... Csik-Szentkirályi és Kransznohorkai gróf Andrásy György főispán ... elnöksége alatt folytatva tartatott közgyülésen ... és az 1843-dik év aprilis hó 26-kán ... tartott közgyülés alkalmával hitelesitett jegyzőkönyvnek részes kiirása ..