Files in this item

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti Magyar Kir. Tud. Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával 1872. évi február hó 23-án déli 12 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát Radó Béla ..
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti Magyar Kir. Tud. Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával 1872. évi február hó 23-án déli 12 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát Radó Béla ..