Files in this item

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudomány-Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával 1872-ik évi april hó 12-én déli 12 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát Fuchs Mór
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudomány-Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával 1872-ik évi april hó 12-én déli 12 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát Fuchs Mór