Files in this item

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudomány-Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett 1871. évi junius hó 28-án, déli 12 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát Kováts Gyula ..
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudomány-Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett 1871. évi junius hó 28-án, déli 12 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát Kováts Gyula ..