Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Trosztler Ármin hu_HU
Temporal relation
dc.coverage.temporal
19. sz.hu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-02-18T15:55:11Z
Availability Date
dc.date.available
2016-02-18T15:55:11Z
Release
dc.date.issued
1872hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/28197
Size
dc.format.extent
19 cmhu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magy. Kir. Tudományos Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Trosztler Árminhu_HU
Type
dc.type
egyéb
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Scope
dc.format.page
[7] p.hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000746362hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Pesthu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
Pesten, 1872. évi junius hó 7-én, déli 12 órakorhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kisnyomtatványhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
politológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
egyetemhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tézisekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
doktori disszertációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogi karhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
19. sz.hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Pesthu_HU
Record ID
dc.identifier.recordid
000746362hu_HU
mark
dc.identifier.collnumb
KNY_19_00126hu_HU
Rent
dc.publisher.name
Nyomatott a "Magyar Nyomdá"-banhu_HU
Type
dc.type.type
kisnyomtatványhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
1872hu_HU
ETO
dc.description.eto
378.4(439.151)"1872"(043.2)hu_HU
ETO
dc.description.eto
378.245.3:34"187"hu_HU
ETO
dc.description.eto
378.245.3:32"187"hu_HU


Files in this item

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magy. Kir. Tudományos Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Trosztler Ármin
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magy. Kir. Tudományos Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Trosztler Ármin
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record