Files in this item

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudományegyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Singer Ignácz
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudományegyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Singer Ignácz