Files in this item

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magyar Kir. Tudom. Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával közvita alá bocsát Déry Károly
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magyar Kir. Tudom. Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával közvita alá bocsát Déry Károly