Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Zanardelli, Carlo hu_HU
Temporal relation
dc.coverage.temporal
19. sz.hu_HU
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-02-18T15:43:06Z
Availability Date
dc.date.available
2016-02-18T15:43:06Z
Release
dc.date.issued
1853hu_HU
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/27904
Size
dc.format.extent
20 cmhu_HU
Language
dc.language.iso
olaszhu_HU
Title
dc.title
Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Zanardelli Carlo di Brescia il giorno di Martedì 30 Agosto 1853hu_HU
Type
dc.type
egyéb
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE Egyetemi Könyvtárhu_HU
Scope
dc.format.page
7 p.hu_HU
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=000565071hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Paviahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kisnyomtatványhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogtudományhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
politológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
egyetemhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tézisekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
doktori disszertációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jogi karhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
19. sz.hu_HU
Keywords
dc.subject.hu
olaszhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Paviahu_HU
Record ID
dc.identifier.recordid
000565071hu_HU
mark
dc.identifier.collnumb
KNY_19_00399hu_HU
Rent
dc.publisher.name
Tipografia dei Fratelli Fusi di V.hu_HU
Type
dc.type.type
kisnyomtatványhu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
[ca. 1853]hu_HU
ETO
dc.description.eto
378.4(452.8)"1853"(043.2)hu_HU
ETO
dc.description.eto
378.245.3:34(45)"185"hu_HU
ETO
dc.description.eto
378.245.3:32(45)"185"hu_HU


Files in this item

Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Zanardelli Carlo di Brescia il giorno di Martedì 30 Agosto 1853
Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Zanardelli Carlo di Brescia il giorno di Martedì 30 Agosto 1853
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record