A tételhez tartozó fájlok

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magyar Kir. Tudom. Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori fokozat elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával közvita alá bocsát Melicher Ferencz ... 1871. juniushó 30-án déli 12 órakor
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magyar Kir. Tudom. Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori fokozat elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával közvita alá bocsát Melicher Ferencz ... 1871. juniushó 30-án déli 12 órakor