Files in this item

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a M. K. Tudom. Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Gaal Jenő 1871. évi januarius hó 13-án, déli 12 órakor
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a M. K. Tudom. Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar helybenhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Gaal Jenő 1871. évi januarius hó 13-án, déli 12 órakor