Files in this item

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudomány-Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudorság elnyerése végett 1871. évi julius hó 5-én, déli 12 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát B. Prónay Dezső
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a pesti M. K. Tudomány-Egyetemen kiállott szigorlatok után a jogtudorság elnyerése végett 1871. évi julius hó 5-én, déli 12 órakor nyilvános vitatkozás alá bocsát B. Prónay Dezső