Files in this item

Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magyar Kir. Tudomány-Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Schwarzel József ...
Tételek az összes jog- és államtudományokból, melyeket a Magyar Kir. Tudomány-Egyetemnél kiállott szigorlatok után a jogtudori rang elnyerése végett a tekintetes Jogi kar jóváhagyásával nyilvános vitatkozás alá bocsát Schwarzel József ...