A tételhez tartozó fájlok

Patri Szent Imrei, sacerdoti quinquagenario viro religioso, canit iuventus Rosnaviensis
Patri Szent Imrei, sacerdoti quinquagenario viro religioso, canit iuventus Rosnaviensis