Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Borhy, László
Author
dc.contributor.author
Hoppál, Krisztina Kinga 
Availability Date
dc.date.accessioned
2016-08-11T08:48:41Z
Availability Date
dc.date.available
2016-08-11T08:48:41Z
Release
dc.date.issued
2015-07-01
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/22573
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A Római és a 'Kínai Birodalom' egymásról alkotott birodalomképének összehasonlító elemzése az írott források és a régészeti leletek tükrébenhu_HU
Language
dc.language.rfc3066
hun
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Bartus Dávid, PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Zsidi Paula, PhD, c. egyetemi docenshu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. Rácz Zsófia, PhD, egyetemi adjunktushu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Dr. habil. Kalla Gábor, egyetemi docenshu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. Gabler Dénes, DSc, c. egyetemi tanárhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Dr. habil. Salát Gergely, egyetemi docenshu_HU
Scope
dc.format.page
324, [105] fol.hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2015.125
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
3099810
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=896378
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Bölcsészettudományok/Történelemtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
archaeological datahu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Romehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Chinahu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Történelemtudományi D. I./Régészethu_HU
Title in other languages ​​
dc.title.translated
Contextualizing the comparative perceptions of Rome and China through written sources and archaeological datahu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Történelemtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2015-12-08
Keywords
dc.subject.hu
Római Birodalomhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Kínai Birodalomhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
régészethu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Dr. Raczky Pál, CSs, egyetemi tanárhu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2016-03-03
date of submission
dc.date.presented
2015-07-01


Files in this item

A Római és a 'Kínai Birodalom' egymásról alkotott birodalomképének összehasonlító elemzése az írott források és a régészeti leletek tükrében
A Római és a 'Kínai Birodalom' egymásról alkotott birodalomképének összehasonlító elemzése az írott források és a régészeti leletek tükrében
A Római és a 'Kínai Birodalom' egymásról alkotott birodalomképének összehasonlító elemzése az írott források és a régészeti leletek tükrében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record