Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Barátné Hajdu, Ágnes
Author
dc.contributor.author
Brém, Zsuzsanna 
Author
dc.contributor.author
Dubniczky, Zsolt 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-12-04T09:08:56Z
Availability Date
dc.date.available
2015-12-04T09:08:56Z
Release
dc.date.issued
2015-01-03
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/22444
Abstract
dc.description.abstract
Az utóbbi bő egy évtized információs technológiai forradalma nagymértékben változtatásra késztette a könyvtárakat és átalakította az intézmények működési rendjét. Napjaink tudásalapú társadalmában csakis azok az intézmények tudják megőrizni a korábbi népszerűségüket, amelyek integrálják szolgáltatásaikba a felhasználók által kedvelt új, mára már web 2.0-vá fejlődő technológiákat. Ugyanakkor az emberek legtöbbjét valami ösztönös erő húzza vissza a természethez, és a mindennapi életük során egyre több figyelmet fordítanak környezetük megóvására és értékként kezelik az erre irányuló kezdeményezéseket. A fenntarthatóságra és a zöld szemléletre egyre nagyobb hangsúly esik, amiben, mint a társadalom egészét érintő kérdésben, a könyvtáraknak is megvan a maguk szerepe és felelőssége. Ezt az elvet valló és ezt a szellemiséget tükröző intézmények az ún. zöld könyvtárak – a XXI. század új kulturális gyűjteményei, amelyek egyrészt a szigorú környezetvédelmi szabályoknak megfelelő zöld épületminősítési előírások szerint épülnek, másrészt pedig működésükbe a fenntarthatósággal és humánökológiai szempontokkal kapcsolatos szemléletet építik be, és ezeknek az elvárásoknak kívánnak megfelelni. A 2013-ban Szingapúrban megrendezett IFLA konferencia alkalmával került sor a világ első zöld gyermekkönyvtárának a megnyitására, amely fizikai megjelenésében és szellemiségében a zöld értékek mellett kötelezte el magát. A My Tree House nevet viselő zöld intézmény azok közé tartozik, amely minden tekintetben példaértékűvé válhat azon könyvtárak előtt, amelyek idővel maguk is ezt a címet szeretnék elnyerni és viselni. De hogyan lehet zöld egy könyvtár? Tanulmányunk többek között erre keresi a választ.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Keywords
dc.subject
fenntarthatóság és könyvtár
Keywords
dc.subject
szingapúri gyermekkönyvtár
Keywords
dc.subject
zöld gyermekkönyvtár
Keywords
dc.subject
My Tree House
Title
dc.title
Környezetbarát fenntarthatóság a könyvtárakbanhu_HU
Scope
dc.format.page
67hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Információtudományi Intézethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
zöld könyvtárhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
energiafelhasználáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
hulladékgazdálkodáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
zöld könyvtári épülethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
ökológiai lábnyomhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015-01-03hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
Informatikus könyvtároshu_HU


Files in this item

Környezetbarát fenntarthatóság a könyvtárakban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record