Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Gyuricza, Katalin 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-07-24T10:58:30Z
Availability Date
dc.date.available
2015-07-24T10:58:30Z
Release
dc.date.issued
2014
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-284-528-9
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20769
Abstract
dc.description.abstract
A germanisztikai szakirodalom alapján (HOLTHUIS 1993; KRAUSE 2000; JANICH 2008; RADA 2013) tehát az intertextuális viszonyok tipologizálásánál három alapvető típust különböztethetünk meg: A legtöbb intertextualitás-tipológia (pl. HOLTHUIS 1993; KRAUSE 2000) az intertextualitásnak két alaptípusát különbözteti meg, a referenciális és tipológiai intertextualitást. HOLTHUIS az intertextuális viszonyok leírásakor e két típust globális alaptípusoknak nevezi (Globaltypen). A szöveg-szöveg, illetve szövegszövegfajta szintű kapcsolatok elkülönítése mellett a harmadik típusra, a szövegfajták szintjén megjelenő intertextualitás lehetőségére csak ritkán utal a szakirodalom (KLEIN 2000). A szövegfajták között felfedezhető intertextuális viszonyok vizsgálata egyelőre még kidolgozatlan, a germanisztikai szakirodalomban is újdonságnak számít, a készülő doktori disszertációmban ennek lehetőségeivel foglalkozom. E típus részletesebb kutatása érdekes eredményeket hozhat, hiszen lehetővé teszi, hogy ezáltal a szövegfajták egymáshoz való viszonyát vizsgáljuk, így az intertextualitás nyelvészeti megközelítése és tipologizálása a szövegnyelvészet számára is lényeges felismerésekhez vezethet.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Mit ért a nyelvészet az intertextualitás fogalmán?hu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
The Concept of Intertextuality from a Linguistic Perspective The purpose of the present study is to analyze of the concept of intertextuality from a linguistic perspective, namely through the comparison of relevant Hungarian and German literature. Following the literature review of major positions, I aim to explore - through the examination of specific texts - the possible types of intertextuality, with particular regard to a new kind of relations system, and the question of intertextuality between different text types. The analysis of intertextuality is one of the most popular research areas within German linguistics; in fact, there are a number of studies dealing with the description of the multi-faceted relationship between texts (including HOLTHUIS 1993, FIX 2000, KRAUSE 2000, RADA 2013). In contrast, when examining the Hungarian scholarly literature, we find that in Hungarian linguistics the notion of intertextuality can currently be considered a poorly examined research topic, with only a few case studies and textlinguistic monographs that discuss the intertextual relationships between texts (see SZIKSZAINÉ 1999, BORONKAI 2006, KABÁN 2011). However, this issue should be examined in more detail, as it would bring with it new ways of organizing texts and text types, which may result in significant findings for Hungarian linguistics and text linguistics in particular.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Drávucz Fanni; Haindrich Helga Anna; Horváth Krisztinahu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Félúton 9hu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
170hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
155hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2013-10-03
End Meeting
dc.date.confenddate
2013-10-04
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
intertextualitáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szövegköziséghu_HU
Keywords
dc.subject.hu
intertextualitás-tipológiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
referenciális intertextualitáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szövegfajták közötti intertextualitáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szövegfajták kapcsolatahu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU
Actor
dc.contributor.actor
tipológiai intertextualitás


Files in this item

Mit ért a nyelvészet az intertextualitás fogalmán?
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record