Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Tóth, Katalin 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-07-24T10:58:37Z
Availability Date
dc.date.available
2015-07-24T10:58:37Z
Release
dc.date.issued
2014
ISBN
dc.identifier.isbn
978-963-284-528-9
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20768
Abstract
dc.description.abstract
A korpusz alapján általánosságban elmondható, hogy az igekötő + segédige + határozói igenév mint a kompozitumszerkezet egy specifikus fajtája (LANGACKER 1987: 280; TOLCSVAI 2009: 389) a következő közös tulajdonságok mentén jellemezhető: A szerkezet: a) temporalitást jelöl, folyamatjelleggel, de időben változatlanul; b) szemantikai szerkezetében az összegző módon feldolgozott eseményszerkezet és a passzív trajektor profilálódik; c) időben, módban, számban, személyben és határozottságban lehorgonyozott (a szerkezet profilmeghatározója a segédige, mely a temporalitást és az állapot statikusságát adja); d) a landmark e szerkezetben nem (vagy nagyon sematikusan) profilálódik; e) a tagmondat állítmányának szerepét tölti be. Az a feltételezésem, hogy az igekötő jelentéséből a perfektív funkció lesz előtérben, beigazolódott, ugyanakkor az igekötő a határozói igenévvel alkotott szerkezetéből megőrizte funkcióit, és a vizsgált szerkezetben a segédigével is kapcsolatban van. A teljes szerkezetet teszi egészlegessé, s az irányjelentéssel bíró határozói igeneves szerkezetekben specifikálja a második landmarkot. A korpuszon belüli belső variabilitás részletes kidolgozása még folyamatban van. Fontos megjegyezni, hogy mivel a segédige az igető jelentésével is viszonyban van, hátravan még a többi határozói igenév igei összetevőjének eseményszerkezet szerinti leírása is.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Az igekötő + segédige + határozói igenév szerkezet szemantikai vizsgálata a nyitragerencséri nyelvjárásbanhu_HU
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Abstract in English
dc.description.abstracteng
Semantic research of the preverb + auxiliary + verbal phrase construction in Nyitragerencsér’s dialect The aim of this paper is to examine and describe the meaning of one typical Hungarian construction (preverb + auxiliary + verbal phrase), which is used to express the passive. The dialectal words from Nyitragerencsér – the corpus of my investigation – were collected by linguist Ferenc Sima. The focus of the cognitive semantic description is the át van nőve (something is grown over) structure. This work deals with one component, the preverb, more deeply. According to the research, we can notice that the preverb has every function as is it known from the structure preverb + verb and has influence over the whole construction.hu_HU
Conference city
dc.description.city
Budapesthu_HU
Participation
dc.description.confpartytype
hazaihu_HU
Conference country
dc.description.country
Magyarországhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Drávucz Fanni; Haindrich Helga Anna; Horváth Krisztinahu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Félúton 9hu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
153hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
139hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE BTK PHD/Nyelvtudományi D. I.hu_HU
Conference beginning
dc.date.confstartdate
2013-10-03
End Meeting
dc.date.confenddate
2013-10-04
Conference organizer organization
dc.contributor.org
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
határozói igenévhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
segédigehu_HU
Keywords
dc.subject.hu
jelentésszerkezethu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Nyitragerencsérhu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolahu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2014hu_HU


Files in this item

Az igekötő + segédige + határozói igenév szerkezet szemantikai vizsgálata a nyitragerencséri nyelvjárásban
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record