Files in this item

A mondatátszövődés szerkezeti vizsgálata korpusz alapján