Files in this item

A Pl3 igealak nem referenciális használatáról finnugor nyelvekben