Files in this item

A mondatátszövődés jelenségének gyakorisága a mai magyar nyelvben.