Files in this item

Adatok a csíkszentgyörgy-bánkfalviak csíksomlyói búcsújárásához