Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Fehér, Péter
Author
dc.contributor.author
Tuczai, Emese 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-07-03T09:27:08Z
Availability Date
dc.date.available
2015-07-03T09:27:08Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20535
Abstract
dc.description.abstract
Dolgozatomban a magyar természet- és orvostudomány területén íródott blogok felkutatásával és elemzésével foglalkoztam. Az online naplók térhódítása és az ismeretterjesztésben betöltött egyre fontosabb szerepük következtében többen is foglalkozni kezdtek a tudományos blogszféra feltérképezésével, a szerzők és módszereik megismerésével. A magyar helyzet egyelőre feltáratlan, kevés a tartósan fennmaradó, tudománnyal foglalkozó felület, mely szélesebb rétegeket is képes elérni, bekerülni a köztudatba. Dolgozatomban szerettem volna felmérni az online tudományos naplók hozzávetőleges számát a természet- és orvostudományok terén, valamint az oldalak bizonyos alapvető tulajdonságait összegyűjtve egy általánosabb kép kialakítását tűztem ki célomul. A több körben lefuttatott keresés eredményeként 98 blogra találtam rá, ami bár első hallásra soknak tűnhet, de közel a felük 2014-ben frissült utoljára. A 2015-ben frissültek harmadánál pedig 04.21-én vizsgálva még nem voltak áprilisi bejegyzések. Az aktivitás a népszerűbb oldalak esetében is csekélynek mutatkozott, vannak olyan ismertebb blogok, melyekre kéthetes frissülés jellemző, de heti egynél többször csak nagyon ritka esetekben kerül fel új bejegyzés az oldalakra. Hogy képet alkothassak arról, mitől is lehet sikeres egy ilyen oldal, a 98 blogból 8-at részletesebben is elemeztem. A kiválasztásnál több szempontot is figyelembe vettem, ezek az oldalak azonban mind a szféra legjobbjai közül valóak. Egy kérdőív segítségével igyekeztem megismerni az írókat, motivációikat, a naplózás és a hazai ismeretterjesztés kapcsolatáról alkotott véleményüket és a jövőt illető elképzeléseiket, meglátásaikat. Általában elmondható, hogy az indulást lendületes kezdés jellemzi, melyet később a legtöbb esetben jól megfigyelhető aktivitáscsökkenés követ. Ebben a szakaszban sok blog beáll egy számára ideális frissülésszámra, mely tempót többé-kevésbé képesek tartani a bloggerek. Paszternák András, a Kutatók a Neten gyűjtőoldal megalapítója, az évente megrendezett blogtalálkozóknak köszönhetően jó pár éve nyomon követi a naplók születését és eltűnését. Véleménye szerint az oldalak körülbelül 10-15%-a marad fenn tartósan, mely hazai viszonylatban 4-5 éves periódust takar. Az általam vizsgált nyolc esetben akadtak hosszabb életű oldalak is. A Critical Biomasst, mely ma is aktív, 2005-ben indították el, ezzel az elemzésre kiválasztott oldalak közt a legidősebbnek számít. Fennmaradásának egyik kulcsa lehet, hogy nem egy szerző, hanem egy csoport munkálkodik a fenntartásán. A legnagyobb problémát az idő és az anyagi hozzájárulás hiánya okozza a bloggereknek, akiket leginkább a tudomány vagy az ismeretterjesztés szeretete, a szakmai elismerés és támogatás ösztönöz a folytatásra. Az írók a blogok tulajdonságai közül a hitelességet, közérthetőséget és az egyéb csatornákon (pl. Facebook) való megjelenést tartották fontosnak a műfaj kapcsán. A legtöbb esetben ezek teljesülnek is a kiválasztott oldalak kapcsán. Amire a hazai naplók többsége viszont nem fordít túl nagy hangsúlyt az a külalak, design, ez az utolsó, amire idejük és energiájuk marad a szerzőknek. A jövőképet illetően csak találgathatunk, sokan nagy jövőt jósolnak a blogoknak az ismeretterjesztésben, míg mások szerint tudományos téren már most is kihalóban van a műfaj. A jelenlegi helyzetről elmondató, hogy bár viszonylag sok felület található az interneten, többségük hamar feledésbe merül, és a tartósan fennmaradó, népszerű naplóknak is egyre nagyobb problémát okoz a rendszeres frissülés.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
Tudományos és ismeretterjesztő blogokhu_HU
Scope
dc.format.page
83hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudománykommunikáció a természettudományban MSchu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudományos újságíráshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
természettudományos ismeretterjesztéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
bloghu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
tudománykommunikáció a természettudománybanhu_HU


Files in this item

Tudományos és ismeretterjesztő blogok
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record