Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Palugyai, István
Author
dc.contributor.author
Merkl, Boglárka 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-07-01T12:07:30Z
Availability Date
dc.date.available
2015-07-01T12:07:30Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20530
Abstract
dc.description.abstract
A tudományos ismeretterjesztés Magyarországon az 1970-es, 80-as években élte egyik fénykorát. A rendszerváltást megelőző és követő években a tömegmédiában markáns változások mentek végbe, melyek értelemszerűen a tudománykommunikációs tevékenységet is érintették. A vizsgált időszakot nagyjából három korszakra osztottam, és azon médiatípusoknál, ahol ez releváns, e felosztás szerint mutatom be az eseményeket. Ezek az időszakok az alábbiak. Az 1980-as évek elejétől a rendszerváltás időszakáig: lenyomat a rendszerváltás előtti időkből. Az 1990-es évek: a rendszerváltástól a kereskedelmi televíziózás megjelenéséig. A 2000-es évek elejétől napjainkig: az online média térhódítása, ennek hatása a klasszikus médiatípusokra. A televízió, a rádió és a nyomtatott sajtó visszaszorulása. Az internet megjelenése és tömeges használata a média minden területén forradalmat jelent. Dominanciájával az írott sajtó nyilvánvaló hátrányba került. A rádiós és a televíziós ismeretterjesztés aranykora is leáldozni látszik, ez persze nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincs adóikon tudomány. A televízióban a hazai tudományos eredmények bemutatása csökken, vagy egyáltalán nem valósul meg, a multinacionális dokumentumcsatornák uralják a piacot. Az online tartalommegosztás minden más médiatípusnál progresszívebb változást mutat a megjelenése óta eltelt viszonylag rövid időben. Az internetes hírportálok felmérései biztató képet festenek a fogyasztók tudományos hírek iránti igényéről, valamint a webkettő is számos kiaknázatlan, vagy csak minimálisan kihasznált lehetőséget rejt a tudományos ismeretterjesztés számára. Az információs túladagolás, a hírzaj megváltoztatta a tartalomfogyasztási szokásainkat. A tudományos ismeretterjesztés sok médiaorgánumban mostohagyerek, pedig hajdan az egyik legszerencsésebb helyzetet élvezte: nem sújtotta sajtócenzúra, politikailag nem volt terhelt terület, és elméletben ma sem az. A hírzaj növekedése és a médiafogyasztási szokások megváltozása párhuzamos evolúciót mutat. A médiafogyasztók ingerküszöbe egyre magasabb, ebben a megváltozott környezetben kell látszani és hatni.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
A tömegmédia tudománykommunikációs tendenciái az 1980-as évek végétől napjainkighu_HU
Scope
dc.format.page
52hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudománykommunikáció a természettudományban MSchu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tömegmédiahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudományos ismeretterjesztéshu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
tudománykommunikáció a természettudománybanhu_HU


Files in this item

A tömegmédia tudománykommunikációs tendenciái az 1980-as évek végétől napjainkig
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record