Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Antoni, Györgyi
Author
dc.contributor.author
Csiki, Ferenc László 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-07-01T09:41:33Z
Availability Date
dc.date.available
2015-07-01T09:41:33Z
Release
dc.date.issued
2015
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/20524
Abstract
dc.description.abstract
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, részben az Európa-szerte megfigyelhető fenntartói K+F finanszírozási politika változásának, részben pedig az intézményfejlesztési tervében támasztott kutatási minőség és impakt növelését célzó illetve a nemzetközi kutatásokba való sikeresebb bekapcsolódást erősítő tervezett stratégiai intézkedéseinek következtében, kényszerű és praktikus okok miatt erősíteni kívánja az Európai Unió kutatási keretprogramjaiba történő bekapcsolódását. Az FP7-es keretprogram szakdolgozati vizsgálatának eredménye rámutatott arra, hogy kizárólag az Intézményfejlesztési Tervben megjelölt kutatási indikátorok növelését célzó intézkedések önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy az egyetem nagyobb sikerrel vegyen részt a keretprogramokban, ugyanis a stratégiájában megjelölt, erősíteni kívánt indikátorokon kívül számos más olyan faktor is szerepet játszik a sikeres részvételi folyamatban melyekre egyáltalán nem vagy alig esik hangsúly az IFT-ben. Figyelembe véve az említett kutatásfinanszírozási modell hazai trendjét illetve az egyetem jelenlegi helyzetét egyéb K+F+I források bevonásának terén, az intézményen folyó kutatás-folytonosság színvonalának biztosítása és a kutatási outputok erősítése érdekében, jelenleg a keretprogramok által meghirdetett pályázati felhívások pótolhatatlan többletforrást jelentenek. Ezen túlmenően a programokban való aktív és sikeres részvétel - a kutatási együttműködések kialakulása következtében - jelentős hatást gyakorolhat az intézmény jó hírének terjedésére és a jövőbeli kutatási együttműködések számának növekedésére európai és nem európai régióban egyaránt. Amennyiben tehát változatlan szemléletmód és intézkedések mentén megy végbe az ELTE kitűzött céljainak eléréséhez az eszközök megválasztása a jövőben, úgy a Horizon2020 keretprogram által előidézett még kiélezettebb versenyben és a program FP7-től néhol jelentősen eltérő követelményei miatt az egyetem számára a hetedik keretprogram során elért eredményességénél alacsonyabb sikerességi ráta prognosztizálható, veszélyeztetve az egyetem további nemzetközi szintű kutatásainak megvalósulását és csökkentve a nemzetközi pályázati forrásbevonó képességét. Ennek elkerülése érdekében szükség volna egy olyan egyetemi stratégiára, mely célzott módon igyekszik növelni a sikeres pályázatok számát. Alapját pedig az aktuális keretprogram célkitűzéseinek és követelményeinek rendszerszintű integrálása adhatná, a program követelményrendszeréhez történő leggyorsabb adaptáció érdekében.hu_HU
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
ELTE vonatkozó egyetemi stratégiai célkitűzéseinek hatása az Európai Unió 7. kutatási keretprogramjában való szereplésérehu_HU
Scope
dc.format.page
41hu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Természettudományi Kar Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
szakdolgozathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Kutatásmenedzsment specializációhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
tudománykommunikáció a természettudományban MSchu_HU
Keywords
dc.subject.hu
EU 7. kutatási keretprogramhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kutatásfinanszírozáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
felsőoktatás-finanszírozáshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Eötvös Loránd Tudományegyetemhu_HU
Type
dc.type.type
hallgatói dolgozathu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015hu_HU
Student's vocational, professional, specialization
dc.description.course
tudománykommunikáció a természettudománybanhu_HU
Student's identifier
dc.identifier.neptunid
D7AOU8


Files in this item

ELTE vonatkozó egyetemi stratégiai célkitűzéseinek hatása az Európai Unió 7. kutatási keretprogramjában való szereplésére
ELTE vonatkozó egyetemi stratégiai célkitűzéseinek hatása az Európai Unió 7. kutatási keretprogramjában való szereplésére
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record