Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Ipari CO2 tárolásra alkalmas hazai üledékes kőzetek petrográfiai vizsgálata és a rendszerben várható geokémiai változások modellezése

This email address is used for sending the document.