Files in this item

Duplica Pauli Széchény archieppi Coloc., qua administratoris Eccl. Vespr., super jura et privilegia eppatus Vespr. ad Cardinalem Kollonics porrecta