Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Kiss, Balázs
Author
dc.contributor.author
Szabó, Gabriella 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-04-01T10:01:23Z
Availability Date
dc.date.available
2015-04-01T10:01:23Z
Release
dc.date.issued
2015-04-01
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/11884
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
Kommunikáció és integráció. Új utak az európai nyilvánosság vizsgálatában a magyar médiatörvények európai vitájának tükrébenhu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Bayer József az MTA lev. tagjahu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Koller Boglárka PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Arató Krisztina PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Szűcs Zoltán Gábor PhDhu_HU
Scope
dc.format.page
263hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2014.078
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2761681
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=866603
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Politikatudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
European public spherehu_HU
Keyword English
dc.subject.en
Hungarian media lawhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
cross-border communicationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
qualitative content analysishu_HU
Keyword English
dc.subject.en
dissertationhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Politikatudományi D. I.hu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE ÁJK PHD/Politikatudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2014-06-19
Keywords
dc.subject.hu
európai nyilvánossághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
magyar médiatörvényekhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
vitahu_HU
Keywords
dc.subject.hu
kvalitatív tartalomelemzéshu_HU
Keywords
dc.subject.hu
doktori értekezéshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Bihari Mihály DSchu_HU
Release Date
dc.description.issuedate
2015-04-01
Resolution dated
dc.date.decreedate
2014-09-18
date of submission
dc.date.presented
2013


Files in this item

Kommunikáció és integráció. Új utak az európai nyilvánosság vizsgálatában a magyar médiatörvények európai vitájának tükrében
Kommunikáció és integráció. Új utak az európai nyilvánosság vizsgálatában a magyar médiatörvények európai vitájának tükrében
Kommunikáció és integráció. Új utak az európai nyilvánosság vizsgálatában a magyar médiatörvények európai vitájának tükrében
Kommunikáció és integráció. Új utak az európai nyilvánosság vizsgálatában a magyar médiatörvények európai vitájának tükrében
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record