Show simple item record

Consultant
dc.contributor.advisor
Fleck, Zoltán
Author
dc.contributor.author
Dudás, Dóra Virág 
Availability Date
dc.date.accessioned
2015-04-01T08:55:58Z
Availability Date
dc.date.available
2015-04-01T08:55:58Z
Release
dc.date.issued
2015-04-01
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/11880
Language
dc.language
magyarhu_HU
Title
dc.title
A mérlegelési mozgástér doktrína természete a strasbourgi bíróság gyakorlatában, különös tekintettel a magyar vonatkozású ügyek tapasztalatairahu_HU
Type
dc.type
doktori dolgozat
Rights
dc.rights.holder
A doktori disszertációk szerzői jogvédelem alatt állnak, csak a szerzői jogok maradéktalan tiszteletben tartásával használhatók.hu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Somssich Réka PhDhu_HU
Name of Committee Member (a title, degree)
dc.description.commemb
Várnay Ernő CSc, PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Kovács András György PhDhu_HU
Official reviewer (a title, degree)
dc.description.reviewer
Molnár Tamás PhDhu_HU
Scope
dc.format.page
269hu_HU
Doi ID
dc.identifier.doi
10.15476/ELTE.2014.076
MTMT ID
dc.identifier.mtmt
2873117
Opac ID
dc.identifier.opac
http://opac.elte.hu/F?func=direct&doc_number=866576
Language
dc.language.other
angolhu_HU
Language
dc.language.other
magyarhu_HU
Discipline Discipline +
dc.subject.discipline
Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományokhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
human rightshu_HU
Keyword English
dc.subject.en
margin of appreciationhu_HU
Keyword English
dc.subject.en
proportionality assessmenthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
international courthu_HU
Keyword English
dc.subject.en
dissertationhu_HU
Graduate schools / programs
dc.subject.prog
Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Class
dc.type.genre
phdhu_HU
Type
dc.type.resrep
Tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE ÁJTK PHD/Állam- és Jogtudományi D. I.hu_HU
Goalkeeping Day
dc.date.defended
2014-07-01
Keywords
dc.subject.hu
emberi jogokhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
mérlegelési mozgástérhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
arányossági vizsgálathu_HU
Keywords
dc.subject.hu
nemzetközi bírósághu_HU
Keywords
dc.subject.hu
doktori értekezéshu_HU
Chairman of the Evaluation Committee (a title, degree)
dc.description.compres
Valki László az állam- és jogtudomány doktorahu_HU
Resolution dated
dc.date.decreedate
2014-09-18
date of submission
dc.date.presented
2014


Files in this item

A mérlegelési mozgástér doktrína természete a strasbourgi bíróság gyakorlatában, különös tekintettel a magyar vonatkozású ügyek tapasztalataira
A mérlegelési mozgástér doktrína természete a strasbourgi bíróság gyakorlatában, különös tekintettel a magyar vonatkozású ügyek tapasztalataira
A mérlegelési mozgástér doktrína természete a strasbourgi bíróság gyakorlatában, különös tekintettel a magyar vonatkozású ügyek tapasztalataira
A mérlegelési mozgástér doktrína természete a strasbourgi bíróság gyakorlatában, különös tekintettel a magyar vonatkozású ügyek tapasztalataira
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record