Files in this item

Opponensi vélemény Rácz Anita ,,Bihar vármegye ómagyar kori településneveinek névrendszertani vizsgálata" című doktori értekezéséről