Files in this item

Udvari István, Lengyelországi szepességi falvak népélete Mária Terézia korában. Adatok a gorálok névszótárához, gazdaság- és társadalomtörténetéhez. Nyíregyháza, 1994. (Vasvári Pál Társaság Füzetei 12. sz.) 96 lap