Files in this item

Takács Péter - Udvari István, Szlovák nyelvű paraszti vallomások Mária Terézia korából. Adalékok zempléni ruszin és szlovák községek történetéhez. Nyíregyháza, 1992. (Vasvári Pál Társaság Füzetei 7. sz.) 148 lap