Files in this item

Szóösszetétellel keletkezett tulajdonnevek a korai ómagyar korban