Files in this item

Nyelvészeti tanulmányok1980. Szerkesztette és az előszót írta Teiszler Pál. Kriterion Könyvkiadó Bukarest /Nyomtatták Kolozsvárott/, 1980. 175 lap.