Files in this item

Nyelvészeti tanulmányok 1980. Szerkesztette és az előszót írta Teiszler Pál. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest /Nyomtatták Kolozsvárott/, 1980. 175 lap