Files in this item

A párhuzamos helynévadás és a Temesközi történeti hely(ség)névanyaga