Files in this item

A beszéd artikulációs alapú szintézise az ELTE Fonetikai Tanszékén