Show simple item record

Author
dc.contributor.author
Benkő, Loránd 
Availability Date
dc.date.accessioned
2014-11-27T13:21:50Z
Availability Date
dc.date.available
2014-11-27T13:21:50Z
Release
dc.date.issued
1995
ISBN
dc.identifier.isbn
963 462 967 9
uri
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/10831/10294
Language
dc.language.iso
magyarhu_HU
Title
dc.title
P. Mester két szatmári helynevérőlhu_HU
Type
dc.type
könyvfejezet
Version
dc.description.version
megjelent változathu_HU
Rights
dc.rights.holder
© Minden jog fenntartva. ELTE BTK MNyFI Finnugor Tanszékhu_HU
book author / editor
dc.identifier.bookauthors
Laczkó Krisztinahu_HU
Address Book
dc.identifier.booktitle
Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjárahu_HU
Last Page
dc.identifier.lpage
70hu_HU
First Page
dc.identifier.spage
59hu_HU
Place of publication
dc.publisher.place
Budapesthu_HU
access
dc.rights.access
hozzáférhetőhu_HU
Areas of Science
dc.subject.udc
K+F tárgyszavak::2 Humán tudományok::2.4 Nyelvtudomány::2.4.2 Nyelvészethu_HU
Subtitle
dc.title.subtitle
(Adalékok várnevreink történetéhez)hu_HU
Class
dc.type.genre
publikáció/alkotáshu_HU
Type
dc.type.resrep
tudományoshu_HU
Author
dc.contributor.inst
ELTE Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszékhu_HU
Keywords
dc.subject.hu
Anonymus két várnevehu_HU
Rent
dc.publisher.name
ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékhu_HU
Type
dc.type.type
könyvfejezethu_HU


Files in this item

P. Mester két szatmári helynevéről
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record